Succesvolle samenwerking


Neem de tijd om elkaar echt te leren kennen, door te vragen naar ambities en belangen.

Afgelopen half jaar heeft Elysa Breugelmans voor haar afstudeerstage voorwaarden verkend voor een succesvolle samenwerking. Vanuit het Prestatiecentrum Arnhem heeft ze onderzocht hoe we met gelijkgestemde partijen tot een gezamenlijke aanpak komen om kinderen in de wijk gezond te laten opgroeien.

Afzonderlijk van elkaar doen we goede dingen. Maar als we onze krachten bundelen, dan bereiken we meer!

Veelal komen we samenwerkingsverbanden tegen, waarin partijen direct aan de slag gaan met het verbinden van elkaars interventies. Zodoende willen ze het eigen aanbod versterken en tot een groter bereik komen. Later blijkt dat wat logisch is voor de één, niet zo van zelfsprekend voor de ander. Het ‘samenwerken’ levert niet zoveel op en er ontstaat de vraag of het nog wel zo effectief en efficiënt is, dat samenwerken.

Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking?
Een leidraad voor een succesvolle samenwerking is de methode van Edwin Kaats. Aan de hand van dit proces worden essentiële onderstromen ten behoeve van de samenwerking direct aan het begin zichtbaar. Hierdoor dooft een samenwerking niet stilletjes uit en zijn latere frustraties en onbegrip voor een groot deel in de kiem gesmoord.

Een succesvolle samenwerking begint met het verkennen van de behoeftes bij de partners. Wat zijn de verschillende ambities en waar ligt de gezamenlijke overlap? Op de overlap kan je vervolgens de samenwerking bouwen, mits de belangen te verenigen zijn. Als deze eerste hobbels zijn genomen, kan de samenwerkingsrelatie verder vormgegeven worden. Wie brengt wat in? Denk hierbij aan beschikbare uren, expertise, financiële middelen en andere zaken. Deze ‘ingrediënten’ moeten vervolgens beheer(s)t worden met een passende (communicatie)structuur om vervolgens uit te komen bij hetgeen we veelal overhaast zien gebeuren: samen aanpakken.

In dit filmpje wordt het model uitgelegd:

 

Vanuit de vitaliteitstak van het Prestatiecentrum Arnhem, willen we het proces van Elysa voortzetten om tot een gezamenlijke aanpak te komen en kinderen in de wijk gezond te laten opgroeien. In onderstaande video licht Elysa de methodiek ten behoeve van de wijkaanpak kort toe.

 

Voor andere vragen met betrekking tot begeleiding van samenwerkingsprocessen, kan je contact opnemen met het Prestatiecentrum Arnhem.


Naam: Elysa Breugelmans

Verbonden aan: Afstudeerstage Prestatiecentrum Arnhem en Preventiecentrum ‘Sport & Fitness Geldermalsen’.

Beroep & Expertise: Leefstijl coach, persoonlijke begeleiding, groepsinstructrice, coaching, sportvoeding, beweegkuur, fitnessinstructrice.

Korte samenvatting: Elysa is recent afgestudeerd aan de opleiding Sport, Gezondheid & Management  van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vanuit haar uitstroomprofiel: Health Performance and Promotion, heeft ze zich tijdens haar afstuderen gefocust op de voorwaarden voor samenwerking in de wijk om zo uiteindelijk aan de gezondheid van de kinderen in de wijk te werken.

Met haar studie wilt ze uiteindelijk kinderen begeleiden naar een gezonde leefstijl door middel van gezonde voeding en voldoende beweging in de vorm van haar eigen praktijk.


Naam: Nout van der Velden

Verbonden aan: Sportbedrijf Arnhem (consulent talentontwikkeling) – Topsport Gelderland (expert Strength & Conditioning) – Topsport Oost (vakgroep Strength & Conditioning)

Beroep & Expertise: o.a. samenbrengen sportaanbieders bij vraagstukken omtrent de ontwikkeling van talent. Ervaring bij verander- en samenwerkingsprocessen als organisatie-adviseur.

Korte samenvatting: Nout houdt zich veelal bezig met fysieke ontwikkeling en prestaties van talentvolle sporters. Daarnaast heeft hij verschillende verander- en samenwerkingsprocessen begeleid bij o.a. sportorganisaties, maakindustrie en in de zorg.